Private Training Establishment

Āīō ki te rangi

Āīō ki te whenua

Te tāruarua ā mate i hurihia ai e koutou ki te pō

Parekuratia mai tō tātou hapū e ō tātou mate i tēnei tau

Koutou ki a koutou – e moe, e moe – moe mai rā koutou

Tīhe ki te whaiao, ki te ao marama, ki te rangi tū

Nā Te Tāhūhū o Te Mātauranga, ka puta mai ko TEC

arā, ko te Tertiary Education Commission.

Ka moe tahi a TEC ki a NZQA ka puta mai

ko Public rāua ko Private Sector.

Nā te Private Sector ka puta mai ko ngā PTE

(Private Training Establishment).

Ka whānau mai ko te PTE o Huria Trust (1993).

In  February 2021, the PTE launched a foundational level two program titled, Manaaki Marae: Wharetīpuna, Wharekai Level 2 New Zealand Certificate.

The Manaaki Marae: Wharetīpuna, Wharekai (Level 2) provides basic learning, understanding and application of atua Māori relevant to the Wharetīpuna and wharekai when preparing, catering, managing people and managing food production as expressions of Manaaki Marae. Graduates can contribute positively within the roles and responsibilities on Huria Marae when caring for Manuhiri as expressions of Mana Whenua and Mana Tangata.

In August 2020, the PTE Dept sent out 3 surveys via Survey Monkey and our hapū Facebook page. The Manaaki Marae survey results and data is where this program has originated from, the needs analysis of the community. Thank you to those who took the time to respond to all three surveys.

Hei whakakapi i tēnei pūrongo kōrero, tiakina ō tatou kaumatua, tikina ō tatou pā harakeke tae noa rā ki ā tātou katoa. Kua taumaha tēnei tau i runga i ngā aupiki, i ngā auheke o te wā, heoi, ki te ara ake mai anō tātou – he wehi ki a Ihoa o ngā mano i ngā wā katoa.

Information regarding the next intake will be released once the review of the PTE department is complete. If you have any further queries, please contact us via email at reception@huriatrust.co.nz or by calling direct to (07) 578 7838.

We Value Your Feedback

Please complete the following form to help us improve