Meet The Team

Nga Taratī: Board Of Trustees

Grant Mitchell

Board Member

Teresa Nepia

Board Member

Kirsty Willison

Board Member

Te Puea Winiata-Kelly

Board Member

Nga Kaimahi: Our Team

Dawn Tukaokao

Disability Information, Advocacy & Support

Joanne Gear

Early Intervention

Rakera Willison - Stevens

Marketing Assistant

Atikul Islam

Lead Administrator

Allison Favell

Kaihono

Kristen Matthews

Whānau Ora

Joy Jack-Kino

Kaihono

Acknowledgement

Kei āku manu taki, kei āku manu taiko, kei te rere ngā tai o mihi ki a koutou i tautoko kaha mai i a mātou. Mai i te timatanga o te whakatūranga o tēnei tari tae noa mai ki tēnei wā. Koutou ngā taratī o mua me ngā pou tīkanga, tēnei te whakamiha, te whakamihi ki a koutou katoa.

 

A special acknowledgement to past trustees and advisers who were instrumental in the establishment and on-going development of Huria Trust. Our sincere gratitude and appreciation to you all.