Meet The Team

Nga Taratī: Board Of Trustees

Grant Mitchell

Board Member

Teresa Nepia

Board Member

Kirsty Willison

Board Member

Te Puea Winiata-Kelly

Board Member

Nga Kaimahi: Our Team

Dawn Tukaokao

Disability Information, Advocacy & Support

Joanne Gear

Early Intervention

Rakera Willison - Stevens

Marketing Assistant

Atikul Islam

Lead Administrator

Kristen Matthews

Whānau Ora

Leanna Mitchell

Kaiāwhina Hei Tiki Pūmau

Acknowledgement

Kei āku manu taki, kei āku manu taiko, kei te rere ngā tai o mihi ki a koutou i tautoko kaha mai i a mātou. Mai i te timatanga o te whakatūranga o tēnei tari tae noa mai ki tēnei wā. Koutou ngā taratī o mua me ngā pou tīkanga, tēnei te whakamiha, te whakamihi ki a koutou katoa.

 

A special acknowledgement to past trustees and advisers who were instrumental in the establishment and on-going development of Huria Trust. Our sincere gratitude and appreciation to you all.