Meet The Team

Nga Taratī: Board Of Trustees

Grant Mitchell

Board Member

Kirsty Willison

Board Secretary

Teresa Nepia

Board Member

Charlie Rahiri

Board Member

Te Puea Winiata-Kelly

Board Member

Nga Kaimahi: Our Team

Sahara Urwin

Receptionist

Maringi Joseph

Kaiāwhina Whānau Ora

Joanne Gear

Early Intervention

Nicole Ririnui

Hei Tiki Pūmau

Dawn Tukaokao

Disability Information, Advocacy & Support

Regan Murray

Kaihono Tahia Te Marae

Kara Winiata

Nurse & Clinic Lead

Maia Haeata

PTE Coordinator

Atikul Islam

Finance Administrator

Rakera Willison - Stevens

Administration Manager

admin@huriatrust.co.nz

Morgan Coates

Admin Assistant

Acknowledgement

Kei āku manu taki, kei āku manu taiko, kei te rere ngā tai o mihi ki a koutou i tautoko kaha mai i a mātou. Mai i te timatanga o te whakatūranga o tēnei tari tae noa mai ki tēnei wā. Koutou ngā taratī o mua me ngā pou tīkanga, tēnei te whakamiha, te whakamihi ki a koutou katoa.

 

A special acknowledgement to past trustees and advisers who were instrumental in the establishment and on-going development of Huria Trust. Our sincere gratitude and appreciation to you all.